FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

   
Beställning
Telefon 046 - 24 81 75
Telefax  
Mobil 070-2010520, 0734-248184
E-mail info@tradgardsgrossisten.se
   
Leveransvillkor
inom Götaland  
Full frakt order under 5.000 kr exkl. moms
50% frakt order över 5.000 kr exkl. moms
Fri Leverans order över 8.000 kr exkl. moms
övriga landet enl. överenskommelse.  
 From 2012-02-01 Debiteras 90 kr för returpall.  
O.B.S. Ställningar för trädgård levereras inte fraktfritt.
   
Betalningsvillkor
30 dagar netto, om inget annat överenskommits.
Efter förfallodag debiteras påminnelseavgift samt lagstadgad ränta
   
Prisändring
De prisändringar som kan ske framledes beror på valutaförändringar.
Vi förbehåller oss rätten att utan föregående avisering göra prisjusteringar.
Samtliga priser är netto enligt prislistan.